You are here

Technicians

Aida Klein

Aida Klein

Model Shop Manager

aklein@otis.edu

310.846.2642

BIO

 

Robert Apodaca

Robert Apodaca

Model Shop Technician

rapodaca@otis.edu

310.665.6973

BIO

Charly bio

Charly Melekidse

Model Shop Technician

cmelikidse@otis.edu

310.846.2642

BIO

Chalie Carroll

Charlie Carroll

Model Shop Technician

ccarroll@otis.edu

310.665.6973

BIO

placeholder

Nadia Afghani

Model Shop Technician

nafghani@otis.edu

310.846.2642

BIO